Om SOPREMA

Expert på täskikt och isolering

SOPREMA Group: en framgångsrik historia

Vi på SOPREMA ser positivt på framtiden och är stolta över vår historia. SOPREMA GROUP grundades 1908 och har fortsatt att vara en fristående och oberoende koncern. Samtidigt som koncernen fortsätter att växa vill man göra detta utan att ge upp de grundvärden man har satt upp – ett viktigt krav för att behålla vår flexibilitet och kreativitet. Grundaren av SOPREMA GROUP, Charles Geisen, låg också bakom takpappen Mammouth, föregångaren till BS747, som banade vägen för moderna tätskikt.

Hans son, Pierre Geisen, en expert inom takteknik, uppfann takplåten 1933, en stor innovation både för sin tid och för taktätningssystemen. Den nuvarande styrelseordföranden i SOPREMA GROUP, Pierre Etienne Bindschedler, är tredje generation i familjen som lade grunden till SOPREMA. Under hans vägledning har företaget etablerat sig som världsledande inom utveckling och tillverkning av tätskiktsprodukter samt en mängd olika tillbehör.

SOPREMA Sverige

SOPREMA Sverige är en del av affärsenheten SOPREMA Nordeuropa, med huvudkontor i Grobbendonk, Belgien. De respektive filialerna ger de lokala kunderna stöd, hjälp och vägledning så varje kund kan hitta de bästa lösningarna för sina behov. Det lokala SOPREMAkontoret kan förlita sig på den samlade erfarenheten och know-how som finns i hela SOPREMA GRUPPEN.

För att effektivt kunna möta den nordiska marknadens stigande efterfrågan och för att komma ännu närmare kunderna beslutade SOPREMA GROUP att etablera sig i Skandinavien. SOPREMA AB heter det nya dotterbolaget till SOPREMA GROUP. Företaget ligger i Helsingborg och har varit igång sedan juni 2011. SOPREMA AB erbjuder SOPREMAS produkter, erfarenheter och kunskaper om de svenska, norska, finska, danska och isländska marknaderna.

Soprema Nordeuropa

SOPREMA Sverige är en del av affärsenheten SOPREMA Nordeuropa, med huvudkontor i Grobbendonk, Belgien.

De respektive dotterbolagen ger de lokala kunderna stöd, hjälp och vägledning vid valet av de bästa lösningarna för varje kunds behov. Det lokala SOPREMA-kontoret kan förlita sig på den samlade erfarenheten och knowhow som finns i hela SOPREMA GROUP.

Varför välja SOPREMA?

Dela Om SOPREMA Sverige