Hur förebygger du problem med takdetaljer på platta tak?

 

Det blir allt vanligare att bryta av ett bituminöst platt tak med takdetaljer som kupoler, upphöjningar, takkanter, osv. Det skapar svaga punkter som kan leda till problem om man inte tar hand om dem på rätt sätt. Ofta försöker man åtgärda situationen först när läckage har uppstått, trots att sådana skador egentligen kan undvikas. Vi rekommenderar att tänka på takdetaljerna redan under planeringsfasen. I denna artikel beskriver vi hur du bäst hanterar takdetaljer på platta tak.

Problem med takdetaljer på platta tak

Takdetaljer är alla anslutningar och konstruktioner som finns på ett platt tak. Byggarbetare och tätskiktsläggare konfronteras ofta av komplexiteten hos dessa detaljer. De är nämligen svåra att göra vattentäta med bituminösa membran eller plastmembran eftersom man ofta  inte kan svetsa tätskiktet. Arkitekter bör ta hänsyn till sådana detaljer under ett tidigt skede av planeringen. Till exempel ska det helst finnas minst 20 cm fritt utrymme kring takdetaljerna. Tätskiktsläggare kan använda sig av flytande tätskikt som Alsan Flashing Quadro för en rad olika takdetaljer. Alsan Flashing Jardin, i kombination med gröna tak, fungerar dessutom som rotskydd.

Kompatibiliteten hos material

En viktig faktor att tänka på är skarven mellan det bitumenbaserade tätskiktet och andra element. Eftersom man använder sig av olika material är det viktigt att tänka på kompatibiliteten mellan materialen när man renoverar. Det går utmärkt att kombinera olika bitumenbaserade material med varandra. Men bitumen i kombination med plast kräver ibland andra anslutningsmetoder. För komplexa anslutningar är det bäst att använda flytande harts från ALSAN.

Olika typer av detaljer kräver olika metoder

För tätning av upphöjningar och trösklar rekommenderas det att upphöjningen är minst 15 cm högre än takytan. För takkanter och murbeklädnad måste du kontrollera att den bärande konstruktionen innehåller tillräckligt med rörliga fogar. Dessa faktorer måste arkitekten ta hänsyn till i ritningen.

Arkitektens uppgift

Det rekommenderas att arkitekten redan i utformningsfasen planerar in takdetaljerna så att det är möjligt att åstadkomma korrekt tätning. Det är viktigt att inte bara tänka på den estetiska effekten. Välj hellre en tillförlitlig lösning för att undvika problem och läckage längre fram.

Vill du lära dig mer om kvalitativ tätning av takdetaljer? Gå på en utbildning på vårt utbildningscenter Club Expert. Registrera dig idag!