Vad är en DoP och en EAN-kod?

DoP och EAN-kod

 

På förpackningen för SOPREMA-produkter hittar du alltid en EAN-kod (streckkod). För varje produkt skapar vi även en prestandadeklaration (DoP) som finns tillgänglig online i PDF-format. Men vad är poängen med en EAN-kod och en DoP? Är de viktiga? I denna artikel ger vi en kort förklaring. 

Ett DoP-nummer jämfört med en EAN-kod

Sedan 1 juli 2013 måste tillverkare, importörer och leverantörer av byggmaterial förse varje CE-märkt produkt med en prestandadeklaration. Prestandadeklaration förkortas DoP. Siffrorna i dokumentet innehåller information om produktens prestation och dess avsedda användning. 

Du hittar också ett europeiskt artikelnummer eller EAN-kod på förpackningen för alla SOPREMA-produkter. Denna kod med 13 siffror används av leverantörer över hela världen för identifiering av produkter och lagerhantering. Den är därför mindre viktig för den som köper produkten. 

Vikten av DoP-numret

DoP-numret innehåller information som förmodligen är mer intressant för dig. Prestandadeklarationen är en garanti att alla SOPREMA-produkter uppfyller specifika krav från Europeiska unionen. Varje produkt testas i enlighet med harmoniserade europeiska metoder och resultaten anges i DoP. Prestandan gäller följande faktorer: 

  1. Mekaniskt motstånd och stabilitet
  2. Brandsäkerhet
  3. Hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet, tillgänglighet vid användning
  5. Skydd mot ljudföroreningar
  6. Energibesparing och värmehållning
  7. Hållbar användning av naturresurser

Tack vare DoP kan du jämföra olika SOPREMA-produkter och hitta rätt produkt för varje tillämpning. 

Har du frågor om prestandadeklarationerna för SOPREMA:s byggmaterial? Tveka då inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna utan att det medför några förpliktelser.