FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR (CSR)

SOPREMA tar sitt ansvar för att minska eventuell påverkan på samhälle och miljö från våra produkter och tillverkningen av våra produkter. I mer än 20 år har vårt team för forskning och utveckling skapat innovativa, hållbara produkter för byggsektorn. Vi går in för att bygga hållbart genom att arbeta långsiktigt och konsekvent inom följande nyckelområden:

• Forskning och utveckling
• Hållbara produkter
• Hållbar tillverkning
• Materialåtervinning
• Goda strukturer för det ekologiska arbetet