AQUADERE TP

Vatten- och elastomerbaserad primer som är fri från lösningsmedel.

Beskrivning

Används som primer av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning av bituminösa tätskiktsmembran. Rekommenderas vid anläggningsarbeten såsom broar och parkeringsplatser som primer innan svetsning av bituminösa tätskiktsmembran från CIVIL ROCK sortimentet.

Specifikation

Färg: brun
Förbrukning (l/m²): 0,20 - 0,35

Användning

Blanda väl före användning.
Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag.
Låt torka helt innan applicering av membran.
Verktyget skall vara fritt från smuts och lösningsmedelsrester för att undvika att emulsionen skär sig. Appliceringstemperatur (°C) +5 / +30
Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:
- använd vatten om produkten fortfarande är blöt
- om produkten torkat används petroleumbaserat lösningsmedel (lacknafta, ...)

Prestanda

Torrsubstans (%): 42
Densitet vid 25°C (kg/m3): 1005
Flampunkt (°C): >150

Sammansättning elastomerbitumen och vatten

Förpackning

25 liters burk

Förvaring

Förvaring : Kan förvaras 12 månader i väl försluten originalförpackning.
Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid temperatur mellan +5 °C och +35 °C.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.