ALSAN 870 RS

ALSAN 870 RS är PMMA-baserat, flexibelt, självutjämnande spackel för trafikerade ytor, såsom takterrasser, balkonger, parkeringshus m.m.

Beskrivning

- produkt som anvands som skyddsskikt for ALSAN 770 tatskiktssystem, som tjock ytbelaggningen eller
reparationsbruk
- anvandas pa ytor som utsatts for mekanisk belastning (fotgangare, fordon, ...)
- kostnadseffektiv belaggningslosning pa ytor utan sprickor eller med endast sma sprickor
- helklistrat till underlaget, darmed ingen risk for vatteninfiltration.
- enkel och snabb applicering
- snabbhardande
- kan appliceras pa nastan alla underlag (i kombination med Alsan-primern)
- fritt fran losningsmedel

Specifikation

Färg: ALSAN 870 RS ar kiselgra RAL 7032.
Forbrükning: 4,0 kg/m2

Användning

For blandning av produkten:
- passande blandare (ex. fargblandare)
For applicering av produkten:
– Belaggningsspackelspade med trekantiga tander (6 x 6 mm)
– Utjamningsspackelspade

Forbehandling av underlag
ALSAN 870 RS kan appliceras antingen pa den hardade Alsan-primern eller pa de
hardade ALSAN 770 tatskikten.
Blandning

Blanda forst baskomponent (ALSAN 870 R) grundligt och overfor till en blandare.
Tillsatt sand (ALSAN 870 S) till baskomponent under omrorning och fortsatt tills en jamn konsistens
uppnas (inga klumpar).
Tillsatt nu katalysatorn langsamt under omrorning och blanda i 2 minuter. Se till att produkten i botten
och pa sidorna av behallaren blandas in. Vid produkttemperaturer <10 °C bor produkten blandas i 5
minuter eftersom katalysatorn tar langre tid att losa upp vid laga temperaturer.

Applicering
Anvand tandad spackelspade eller utjamningsspackelspade for att applicera ett jamnt lager av det
fardigblandade ALSAN 870 RS flytspacklet.

Prestanda

3-komponents, snabbhardande, flexibelt PMMA-baserat (polymetylmetakrylat) sjalvutjamnande spackel
med fyllning

Förpackning

ALSAN 870 RS bestar av 2 komponenter: baskomponenten ALSAN 870 R och
mineralfyllnads komponent ALSAN 870 S.
ALSAN 870 R 10 kg metallhink
ALSAN 870 S 23 kg sack
Komponenterna levereras utan ALSAN 070-katalysator.

Förvaring

Forvaras i tillsluten originalforpackning pa en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) aven under korta tider, till exempel pa arbetsplats. Produkterna far inte utsattas for direkt solljus
eller forvaras fordon. Ooppnade produkter har en hallbarhet pa minst 12 manader. Aterforslut behallarna
sa att de ar lufttata.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.