ALSAN 170

ALSAN 170 är en PMMA-baserad snabbhärdande primer som används som förbehandling av absorberande underlag före applicering av ALSAN PMMA-produkter.

Beskrivning

• lätt att applicera
•  snabbhärdande
•  mycket god vidhäftningsförmåga på absorberande underlag
•  hydrolys- och alkaliebeständig
• fri från lösningsmedel

Specifikation

Färger: ALSAN 170 är ofärgad.

Förbrukning:
• Jämn: 0,4 kg/m²
• Finkornig sand: 0,5 kg/m²
• Grov: 0,8 kg/m²

Användning

Förbehandling av underlag
ALSAN 170 får endast appliceras på ett förbehandlat underlag. Se lämplig appliceringsguide för information om korrekt förbehandling.

Blandning
Rör först om innehållet ordentligt, tillsätt sedan katalysatorn långsamt under omrörning och blanda i 2
minuter. Se till att produkten i botten och på sidorna av behållaren blandas in. Vid produkttemperaturer
<10 °C bör produkten blandas i 4 minuter eftersom katalysatorn tar längre tid att lösa upp vid låga
temperaturer.

Applicering
Använd rollern och applicera ett jämnt filmbildande lager. Undvik att skapa pölar av primer.Då första lagret har härdat appliceras ett andra lager för att täcka eventuella defekter (bubblor, områden
som inte är fullt belagda).

Prestanda

2-komponents, snabbreaktiv/snabbhärdande och PMMA-baserad (polymetylmetakrylat) primer.

Förpackning

10 kg metallhink
ALSAN 170 levereras utan Alsan 070-katalysator.

Förvaring

Förvara i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) även under korta perioder, till exempel på arbetsplatser. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus
eller förvaras i ett fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut behållarna
så att de är lufttäta.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.