SOPRADERE QUICK

SOPRADERE QUICK är klar att användas och appliceras kall. Den består av snabbtorkande emulsionsprimer av bitumen, flyktiga lösningsmedel och självhäftande tillsatser.

Beskrivning

SOPRADERE QUICK används som kallapplicerad primer på betong-, plåt-, eller träunderlag för att öka fästförmågan hos de bitumenbaserade tätskikten som svetsats på plats.

Specifikation

Förbrukning: Förbrukningen beror på användningsområde och underlag.
På grova och absorberande underlag (dvs betong, trä):
- 5 liter täcker ca 20 m²
- 25 liter täcker ca 100 m²
På jämnt, icke absorberande underlag (dvs plåt), kan genomsnittsförbrukningen vara lägre.

Användning

Innan användning måste SOPRADERE QUICK blandas väl. Verktygen som används måste vara rena.
SOPRADERE QUICK måste appliceras med en pensel eller en rulle på torra, rena ytor, fri från damm och
icke-vidhäftande delar (betong, trä, plåt ... som tidigare avfettats). Låt torka helt innan tätskiktet appliceras.

Prestanda

Sammansättning: Svart homogen vätska,vlämnar en lite klibbig svart film när den torkat

Förpackning

Förpackning:
Burkar om 5 eller 25 liter

Förvaring

Förvaringsanvisningar: produkten kan förvaras 12 månader i väl försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid
en temperatur mellan +5 °C och +35 °C.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.