SOPRALENE MF 5500 ULTRA WHITE D-TOX

Membranet används som övre lag i en enlags- eller flerlagstäckning där en högre reflektivitet av solstrålning är
önskvärd och där det krävs brandhämmande egenskaper.

Beskrivning

Membran som består av SBS modifierad bitumen med flamretardatorer och en kompositpolyester stomme.
Ovansidan är skyddsbelagd med reflekterande vit skiffergranulat (Ultra White D-TOX) och överlappet är försedd
med en smältfilm. Undersidan är försedd med en smältfilm. Den vita beläggningen av skifferna disponerar också luftreningsegenskaper, såsom reduktion av kväveoxider (NOx) från den omgivande luften.

Specifikation

Färg reflekterande vit

Användning

Helsvetsas inklusive överlappsskarv.

Prestanda

Stomme: kompositpolyester
Beläggning ovansida: reflekterande och renande skiffergranulat
Beläggning undersida: smältfilm
Beläggningsmassa: SBS modifierad bitumen

Förpackning

Rullens mått (m) 6 x 1 / 8 x 1
Rullens vikt (kg) 34 / 46
Antal rullar per pall 25 / 23

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.