4 tips för maximal avkastning av dina solpaneler

 

Det lönar sig att installera solpaneler. Denna gröna energikälla ger möjligheten att producera egen el och blir dessutom billigare att installera för varje år. Det lönar sig alltså att investera i solpaneler! Upptäck våra tips för att öka avkastningen och njut av optimal användning av dina solpaneler.

1. INSPEKTERA TAKET INNAN DU INSTALLERAR SOLPANELER

Först och främst är det viktigt att noggrant kontrollera taket. Låt även en professionell konstruktör inspektera takkonstruktionen, för extra säkerhet. Han/hon kan till exempel avgöra om ditt tak har rätt takbeläggning för att minska risken för läckage. Konstruktören kan också kontrollera om takisoleringen är lämplig för montering av solpaneler.

2. VÄLJ RÄTT TAKBELÄGGNING

Det är inte alla typer av takbeläggning som lämpar sig för solpaneler. Vissa material innehåller mjukgörare som kan förkorta livslängden för dina solpaneler. Om du väljer ett bituminöst tätskikt slipper du detta problem. Detta material garanterar extra säkerhet om det läggs som ett dubbelt skikt och har en mycket lång livslängd. Även TPOär ytterst lämpligt som takbeläggning för solpaneler. Om du väljer detta material får du en garanterad livslängd på 25 till 30 år.

Båda materialen finns dessutom tillgängliga med vit yta på ovansidan, till exempel hos Sopralene Optima Ultra Reflect och FLAGON TPO ENERGY +. Det ökar avkastningen av dina solpaneler avsevärt och ser till att de fungerar optimalt. Solpaneler presterar som bäst vid en temperatur på 20 °C till 25 °C. Med vit bakgrund skapar du den perfekta temperaturen på taket.

3. TÄNK PÅ TAKETS RIKTNING

Naturligtvis fångar solpanelerna upp mest sol om ditt tak är riktat åt söder. Men det kan löna sig att installera solpaneler även om taket är riktat åt ett annat håll. Solpaneler som är riktade 30° åt väster eller öster presterar också bra. Titta på ritningen till ditt hus och välj om det är möjligt en västlig istället för en östlig riktning för dina solpaneler.

4. UNDVIK SKUGGA

Ger ett träd eller en skorsten skugga på dina solpaneler? Då sjunker naturligtvis avkastningen. Det går att begränsa effekten av skugga på din installation med hjälp av tekniska lösningar som mikroomvandlare eller optimerare.

Dessa tips kommer att hjälpa dig få ut så hög avkastning som möjligt av dina solpaneler. Har du frågor om detta ämne? Vi står alltid redo att stötta dig med rådgivning som inte medför några förpliktelser.