Är din (tak)isolering framtidssäker?

isolering

 

Isoleringsstandarderna i Europa blir allt striktare. I många länder är det endast tillåtet att installera takisolering som uppfyller vissa minimikrav. Men framtidssäker isolering handlar om mer än att uppfylla kraven i fastställda standarder. Vi belyser några andra viktiga faktorer som bör övervägas.

Isoleringsvärden

R-värdet eller värmeisoleringsförmågan hos ett isoleringsmaterial anger dess värmemotstånd. Ju högre R-värde desto bättre är byggnaden isolerad. För att beräkna R-värdet delar du materialets tjocklek med det så kallade lambdavärdet.

Lambdavärdet (λ) eller värmekonduktiviteten uttrycks i W/mK, watt per meter och kelvin. Detta värde visar hur bra ett isoleringsmaterial leder värme. Ju lägre lambdavärde desto bättre är materialets isoleringsförmåga. Dålig värmekonduktivitet kan dock kompenseras av materialets tjocklek.

Alla värden för SOPREMA:s isoleringsmaterial anges i det tekniska databladet för respektive material. I databladet kan du direkt se hur tjockt materialet måste vara för att uppfylla tillämpliga standarder.

Hållbar takisolering

Även om det är viktigt att R-och lambdavärdena uppfyller standarderna som gäller i ditt land innehåller dessa värden ingen information om hur hållbart isoleringsmaterialet är. I Sverige arbetar de flesta byggföretagen endast med material med en miljöcertifiering som Byggvarubedömningen, BASTA eller Svanen.

Om du vill isolera taket på ett framtidssäkert sätt rekommenderar vi att du också tittar på produktionsprocessen för isoleringsmaterialet och om materialet går att återvinna.

PAVAFLEX är ett idealiskt miljövänligt isoleringsmaterial som är tillverkat av träfiberavfall från sågverk. Fibrerna bearbetas i en toppmodern produktionsprocess som huvudsakligen använder sig av förnybara energikällor, vilket gör PAVAFLEX ytterst lämpligt för cirkulärt byggande. När materialet nått slutet av sin livslängd kan det omarbetas istället för att kasseras.

Vill du veta mer om PAVAFLEX eller våra andra isoleringsmaterial? Tveka då inte att kontakta oss.