Periodiskt underhåll av ditt platta tak – vad ska du tänka på?

 

Eftersom ett skadat tak kan orsaka stora problem rekommenderas det att du regelbundet inspekterar ditt platta tak. Tänk först och främst på din säkerhet när du klättrar upp på taket. Men vad mer är viktigt att tänka på vid periodiskt underhåll av ditt platta tak? Vi ger en utförlig beskrivning.

DEN BÄSTA TIDPUNKTEN FÖR EN INSPEKTION

En årlig inspektion av ditt tak är ingen överdriven säkerhetsåtgärd. Ett dåligt underhållet tak kan nämligen förfalla snabbare, i synnerhet om det utsätts för allt från snö på vintern till skyfall på sommaren. Inträngande fukt till följd av regn, hagel eller snö är den största boven och kan orsaka avsevärd skada. Men även beläggning av mossa och alger kan ha skadliga följder för takets kvalitet.

Det bästa är att planera in en inspektion före vintern när löven har fallit, och efter vintern för att kontrollera eventuella fuktskador. Då har du tillräckligt med tid för att utföra eventuella reparationer innan vädret försämras på hösten.

För ett platt tak räcker det att kontrollera taket två gånger per år. Du kan välja att själv klättra upp på taket för att inspektera, men det medför alltid risker. Vill du garanterat få svar om skicket hos ditt tak och dessutom stå tryggt kvar på marken? Då rekommenderar vi att låta en professionell takläggare genomföra inspektionen.

VAD DU SKA TÄNKA PÅ

Om du ändå själv klättrar upp på taket är det viktigt att tänka på säkerheten! Se till att stegen står stabilt och använd till exempel en halkskyddsmatta för att ge stegen extra stabilitet. Dessutom finns det ytterligare några saker som du måste tänka på. Obs! Punkterna nedan är en bra utgångspunkt för en takinspektion men är inte en fullständig checklista för inspektionen. En takläggare kan ge professionella råd.

1. Takbeläggningens skick

Kontrollera i första hand takbeläggningens skick, oavsett material. Skador eller lösa delar är varningssignaler. Ägna också uppmärksamhet åt takdetaljer, till exempel skarvar runt en skorsten, upphöjning eller takfönster. Detta är ofta svaga punkter hos platta tak där läckor kan uppstå.

2. De bärande delarna

Inspektera även de bärande delarna i takkonstruktionen. Kontrollera att träet inte är angripet av insekter eller inträngande vatten.

3. Takrännorna

Avlägsna regelbundet alla blad, kvistar och avfall från takrännorna. De kan förhindra att vattnet rinner bort och på så sätt orsaka allvarliga skador på taket. Kontrollera också att takrännorna inte har några skador och känn efter att de sitter ordentligt fast.

4. Mossbildning

Det bästa är att ta bort mossa, lavar, alger och eventuell växtlighet meddetsamma. Obs! Använd aldrig blekmedel eller klor för att ta bort mossa och dra aldrig ut växter som bildat rötter. Det kan orsaka läckage. Låt därför dessa växter vara kvar och be om hjälp av en expert. Användning av en högtryckstvätt kan skada takbeläggningen. Det ökar risken för att fukt tränger in. För underhåll av ett grönt tak ska du kontakta installatören av taket.

Vill du ha mer råd om hur du underhåller ett platt tak? Eller är du intresserad av en takinspektion som inte medför några förpliktelser? Tveka då inte att kontakta oss eller använd dig av vår takkonsultationstjänst.