Undvik problem med takfoten och andra takdetaljer på platta tak

Undvik problem med takfoten på platta tak

 

Ett platt tak består förutom de släta delarna även av takdetaljer såsom en takfot, kupoler, kantstenar etc. Om inte dessa känsliga områden tätas på rätt sätt kan det snabbt uppstå problem. Oftast är det inte förrän efter ett läckage uppstått som man vidtar åtgärder, trots att det går att förebygga dessa problem. Vår rekommendation är därför att redan i takets konstruktionsfas inludera utförandet av takfoten och andra takdetaljer.

Problem med takdetaljer på platta tak

Takdetaljer är alla skarvar, böjda och ojämna ytor som finns på ett platt tak. Många företag konfronteras med hur komplex det kan vara att behandla dessa detaljer, då de är svåra att täta med bituminösa- eller plastmembran och då de ofta måste vara flamfria. För optimalt resultat bör arkitekten redan i den preliminära designen ta hänsyn till dessa detaljer och exempelvis ge minst 20 cm fritt utrymme runt alla takdetaljer.

Bygga och täta takfoten

Att redan i konstruktionsfasen bygga en takfot som är robust och anpassad efter hur taket ska tätas, är viktigt för att ge bästa möjliga skydd mot väder och vind. Ha detta i åtanke för takfotens lutning, vid luftning eller montering av en vindavledare till takfoten och när du exempelvis bygger ett brandskydd där takfotens luftspalt stängs igen. Att förebygga brand är givetvis viktigt, men för att undvika fukt och läckage måste även en brandklassad takfot hålla sig inom specifika riktlinjer. Det ena behöver därför inte utesluta det andra.

Takplåt framtaget för takdetaljer

Idag finns det takplåt speciellt anpassat för takfoten och andra takdetaljer. Takplåt finns i flera olika material som alla har sina specifika egenskaper. Vilken takplåt som passar bäst för ditt byggprojekt beror på vilken typ av tätskikt resten av taket tätas med och dina övriga önskemål. Vid användning av takplåt för takfoten är det viktigt att fogarna till den bärande konstruktionen är motståndskraftiga mot rörelser. Nedan har vi listat de vanligaste typerna av takplåt:

  • Takplåt av glasfiberarmerade polyesterhartser
    En väder- och kemikaliebeständig takplåt som fäster utmärkt på ett bitumenbaserat tätskikt.
  • Takplåt av aluminium
    En extra robust takplåt med välpolerad finish som du enkelt fäster på takfoten. Materialet erbjuder minimal risk för synliga föroreningar.
  • Takplåt av metallfolieplattor i PVC eller TPO
    Passar utmärkt tillsammans med tätskikt av PVC eller TPO.

Kompatibilitet för olika material

Eftersom olika material används vid tätning av ett tak, måste du vara särskilt uppmärksam på kompatibiliteten hos samtliga material. Membran av bitumen ansluter perfekt till andra produkter av bitumen, men i kombination med exempelvis plast eller plåt krävs ibland andra sammanfogningstekniker. För komplexa skarvar får du bäst resultat genom att använda ALSAN-flytande hartser. Vid tätning av särskilt svåråtkomliga områden rekommenderar vi att använda ett tätskikt såsom Alsan Flashing Quadro. Anlägger du ett grönt tak och vill att tätskiktet även erbjuder skydd mot rotgenomträngning, kan du istället använda Alsan Flashing Jardin.

Arkitektens uppgift

För att bygga ett högkvalitativt tak med lång livslängd är det viktigt att arkitekten prioriterar de praktiska aspekterna före de estetiska. Genom att välja en solid lösning undviker du problem och läckage i framtiden.

Vill du lära dig mer om kvalitativ tätning av takdetaljer och takfoten? Anmäl dig till en av kurserna i vårt Club Expert träningscenter. Registrera dig nu!