Fuktig isolering på ett platt tak – vad ska man göra?

Fuktig isolering

 

Har du upptäckt att isoleringen under ett platt tak blivit fuktig? Då ska du vidta åtgärder så snabbt som möjligt. Våt isolering gör att fuktigheten ökar i bostaden vilket kan leda till att hälsofarligt mögel bildas. Som tur är kan du lösa – eller helt undvika – detta problem.

Vad är orsaken till fuktig isolering?

När du upptäckt att isoleringen i en bostad är våt är det framför allt viktigt att ta reda på orsaken. Fuktproblem i platta tak kan uppstå på två sätt: genom infiltration eller kondensation. (Isoleringsmaterialet kan även ha blivit vått innan det läggs men det förhindrar du enkelt genom att förvara det på rätt sätt.)

Börja alltid med att kontrollera hur väderförhållandena varit under den senaste tiden. Kondensationsproblem uppstår framför allt vid kyla eller värme, inte när det regnar. Om det uppstått en läcka eller om ångspärren inte är korrekt lagd kommer den varma inomhusluften i kontakt med tätskiktets kalla yta. Då bildas kondens mot tätskiktet och isoleringen blir våt.

Infiltrationsproblem uppstår när regn tränger in i en glipa i takkonstruktionen. Då finns det bara ett alternativ: kontrollera alla möjliga infiltrationsvägar. Visuell inspektion och fuktmätningar kan hjälpa dig upptäcka var fukten kommer från.

Måste du byta ut den våta isoleringen?

De flesta isoleringsmaterialen förlorar sin isoleringsförmåga när de blir våta. Därför är det nödvändigt att byta ut isoleringen om den inte kan torka helt. Om isoleringsskiktet kan bli helt torrt behöver du inte byta ut det.

Hur förebygger man att isoleringen blir våt?

Här gäller mottot “hellre förebygga än bota”. Se därför till att en ångspärr läggs på rätt sätt. Detta skikt skyddar isoleringen mot fukt. Se till att ångspärren är lufttät och att våderna överlappar varandra med ungefär tio centimeter. Under ångspärren rekommenderas det att lägga ett isoleringsmaterial som XPS. Detta material är fukt- och rötbeständigt och har dessutom god tryckhållfasthet och dimensionsstabilitet.
Vill du ha mer information om XPS-isolering eller våra ångspärrar? Tveka då inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna utan att det medför några förpliktelser.