Skapa extra utrymme på taket: anlägg ett grönt tak

 

Vi bor på allt mindre ytor och extra utrymme är därför väldigt eftertraktat. Framför allt i städer drömmer människor om en trädgård för att komma undan stressen. Ett grönt tak är då en perfekt lösning. Du kan ägna dig åt trädgårdsarbete samtidigt som du njuter av utsikten. Ett extra utrymme på taket medför dessutom ännu fler fördelar. Upptäck glädjen med ett grönt tak!

Ett intensivt grönt tak som extra utrymme

Om du vill anlägga en takträdgård är det bäst att välja ett intensivt grönt tak. Denna typ av tak kan täckas av buskar, gräs, träd eller ett grönsaksland. Ett intensivt grönt tak kräver underhåll precis som en trädgård, men i gengäld får du en behaglig, grön oas mitt i staden. Det är mycket viktigt att takkonstruktionen är tillräckligt stark så att taket tål växtlighetens vikt och annan belastning. Ditt tak måste därför tåla 200–1 000 kilogram per kvadratmeter, beroende på typen av grönt tak.

Ett grönt tak fungerar som värme- och ljudisolering

Ett grönt tak skyddar bostaden mot värme på sommaren och gör att bostaden inte behöver värmas upp lika mycket på vintern. Din energiförbrukning kommer att minska. Även störande omgivningsljud kommer att minska tack vare de akustiska egenskaperna hos denna typ av tak.

Ingen överbelastning av avloppssystemet

Beroende på det gröna taksystemet kommer växtligheten att ta upp en stor del av regnvattnet vid kraftigt regn. Mindre vatten rinner bort och överbelastning av avloppssystemet undviks. Ett grönt tak är alltså en bra lösning vid problem med översvämning.

Njut av den luftrenande effekten

Växterna på taket filtrerar partiklar i luften och bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp. Med ett grönt tak förbättrar du alltså luftkvaliteten. Dessutom filtrerar växterna även UV-strålningen på taket, vilket avsevärt förlänger takbeläggningens livslängd!

Vill du anlägga ett grönt tak? Ta då kontakt med oss så berättar vi allt om lämplig takbeläggning.