Så väljer du rätt primer när du ska lägga takpapp

primer takpapp

 

Även om du väljer ett bituminöst underlag av högsta kvalitet, är risken stor att membranet lossnar om inte rätt primer används. Det är därför viktigt att förbereda underlaget med en högkvalitativ primer. SOPREMA erbjuder ett brett sortiment av primers som är lämpliga för alla typer av underlag. Men hur väljer du rätt bland alla dessa produkter? I den här artikeln hjälper vi dig att göra rätt val!

Vad är en primer?

Oavsett om det bituminösa membranet ska limmas eller svetsar fast på underlaget, så är applicering av en primer ett oerhört viktigt steg när du ska lägga ett platt tak. Oftast är den bärande takkonstruktionen täckt av ett tjockt lager damm, speciellt om ytan är av betong. Det är ytterst viktigt att först borsta bort så mycket damm som möjligt och sedan fixera det som finns kvar med rätt primer. Primern säkerställer god vidhäftning mellan underlaget och underlagspappen. Om du hoppar över detta steg är risken stor att dammet får underlagspappen att lossna, vilket medför stora konsekvenser. Om underlagspappen lossnar kan även ytskiktet lossna och detta innebär att taket inte längre är vattentätt. Att en primer gör stor nytta på lösliggande eller mekaniska takkonstruktioner är för de flesta en självklarhet, men många undgår att detta steg alltid bör inkluderas när man lägger takpapp.

Fyra typer av primers för bituminösa tak

Nedan listar vi fyra olika typer av primers, var och en med sina speciella egenskaper:

1.     Lösningsbaserade primers

Lösningsbaserade primers har en mängd olika användningsområden. Dessa produkter är något flytande och har en viktig fördel: Lösningbaserade primers torkar på bara 30-45 minuter, då lösningsmedlet förångas snabbt och därefter kan du direkt lägga takpappen.

Det finns däremot även en viktig nackdel som bör tas med i planeringen. Lösningsmedel är nämligen oerhört brandfarligt, vilket innebär risker vid lagring och transport av produkten. Lösningsmedel måste därför alltid transporteras enligt ADRs regelverk (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), vilket är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Vid användning av en lösningsbaserad primer krävs givetvis även extra försiktighetsåtgärder om membranet ska svetsas fast. Är du otålig vad gäller torktiden eller låter brännaren komma för nära hinken med primer, kan en enstaka gnista orsaka en förödande brand.

Du kan välja bland:

  • SOPRADERE QUICK: Som namnet avslöjar har denna primer en oerhört snabb torktid.
  • ELASTOCOL 500: Ett utmärkt val om du använder SBS-bitumen och vill att det ska fästa ännu bättre på underlaget.

2.    Vattenbaserade primers

Till skillnad från lösningsbaserade primers har de vattenbaserade varianterna en varierande torkningstid som starkt påverkas av väderförhållandena. När det är torrt ute torkar en vattenbaserad primer lika snabbt som en lösningsbaserad, men är det fuktigt eller dimmigt tar det längre tid för produkten att torka.

En fördel som däremot gör vattenbaserade primers till ett populärt alternativ är att de är fullständigt brandsäkra. AQUADERE är en bitumenbaserad primer som används som vidhäftande lager för svetsade bitumentätskikt. Det perfekta alternativet när brandsäkerhet har högsta prioritet.

3.    Primers avsedda för självhäftande takpapp

Självhäftande takpapp kräver en speciell primer. Dessa primers förbättrar det självhäftande membranets limstyrka och säkerställer därmed en god vidhäftning till underlaget. ELASTOCOL 600 är en bitumenprimer av elastomerbitumen och flyktiga lösningsmedel, speciellt avsedd för just denna typ av tätskikt.

4.    Primers för anläggningsarbeten

Även vid anläggningsarbeten, såsom broar och vägdäck, krävs en speciell sorts primer. För denna typ av projekt är nedanstående primers lämpligast:

Applicera primers

Alla primers från SOPREMA kan snabbt och enkelt appliceras på ett torrt, damm-, och fettfritt underlag. Vid större projekt rekommenderar vi dock att istället använda en spruta. Tänk då på att täcka över omgivande material för att undvika svarta fläckar från primern.

Letar du efter en lämplig primer för ett specifikt projekt eller har du några andra frågor? Du är välkommen att kontakta våra produktspecialister. De hjälper dig gärna, utan att du binder dig till något.